Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Μαϊ-2018 16:21

  Alpha Trust: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενική Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ALPHA TRUST

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 882401000)

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην εικοστή έκτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκριση διανομής μερίσματος.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
  6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Έγκριση συμβάσεων πώλησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  8. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
  9. Τροποποίηση της από 7.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως τροποποιημένη ισχύει, περί αγοράς ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης και λήψη απόφασης για την παύση της ως άνω από 7.6.2017 απόφασης της Γ.Σ. περί αγοράς ιδίων μετοχών.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

  -       Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά.

  -       Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά.

  Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

  Κηφισιά, 22 Μαΐου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων