Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 22-Μαϊ-2018 10:31

  Dionic: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  1. Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 22.05.2018 στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής (επί της οδού Μενεξέδων αρ. 10), η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 10 μέτοχοι της εταιρίας (3 δι’ αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 7 δι’ αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 4.835.715 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, ήτοι παρίσταται και εκπροσωπείται στη Συνέλευση ποσοστό 82,42 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα: 

  Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 82,42% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής:

  "ΑΡΘΡΟ 6ο

  Μετοχές
  1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και διακρίνονται σε:

  α) Κοινές Ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, ως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος έκδοσης αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό αυτό. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιών της Ε.Χ.Α.Ε., ως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά νόμο στο μέλλον. 

  β) Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προνόμιο αυτό θα συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που τυχόν είχαν καταβληθεί.

  Οι Προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους οι οποίοι είναι αριθμημένοι κατ΄ αύξοντα αριθμό μετοχών και φέρουν τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των μετοχών εκτός μερισματαποδείξεων, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, αμέσως μετά την έκδοσή τους. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Η μεταβίβαση των Προνομιούχων μετοχών γίνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8β παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Ως προνομιούχος μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο, κατ΄ άρθρο 8β παρ. 6 ΚΝ 2190/1920, ειδικό βιβλίο.

  Η μετατροπή των Προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου λαμβάνει χώρα κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματος του δικαιούχου της. Εάν το δικαίωμα μετατροπής δεν ασκηθεί ενός πενταετίας από την έκδοση τους, τότε αυτές μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 876/1979. 

  2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού".

  Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 82,42%  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής:

  "ΑΡΘΡΟ 7
  ΜΕΤΟΧΟΙ

  1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 

  2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της ύπαρξης Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της παραγράφου 1 στ. β του άρθρου 6 του Καταστατικού. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

  3) Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση ή/και κατέχουν ίδια κατηγορία μετοχών

  4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά τον χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 

  5) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920.

  6) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της  προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας του τάχθηκε για την άσκηση  του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

  7)    Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 3 του παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη,  για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 . Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α΄).

  8)    Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος η πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α  του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης."

  Γ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 82,42%  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με την προσθήκη και παραγράφου ΣΤ σε αυτό σχετικά με τη δυνατότητα αυξήσεως κεφαλαίου και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, το οποίο θα ισχύει πλέον ως εξής:

  "ΑΡΘΡΟ 5ο

  Α.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης μετοχής και έχει καλυφθεί κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.
  α. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 17.10.1995 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.000.000 δραχμές με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμών, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 75.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

  β. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 14.5.1996 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.000.000 δραχμές με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.335 δραχμών, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 90.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 180.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

  γ.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29-11-1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 26.000.000 δραχμές με την έκδοση 52.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.500 δραχμές η κάθε μία, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Από την προαναφερομένη αύξηση καλύφθηκαν μόνο 26.000.000 δραχμές.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 116.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 232.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

  δ.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 116.000.000 δραχμές με την έκδοση 232.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.  Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται ως εξής: α) μετρητά δραχμές 58.000.000 με την έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) 58.000.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την δωρεάν έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.   Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 232.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 464.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

  ε.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.5.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 188.000.000 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 500 σε 200 δραχμές, με την έκδοση 1.636.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.  Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 116.000.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και β) μετρητά δραχμές 72.000.000 με την έκδοση 360.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 350 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 420.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

  στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6.9.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (66.450.000) δραχμές με μετρητά με την έκδοση 332.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.  Η αύξηση πραγματοποιείται ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (63.450.000) δραχμές με μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (317.250) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 2.700 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 2.700 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (486.450.000) δραχμές διαιρούμενο σε 2.432.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

  ζ.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.3.2000 α) αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 200 σε 100 δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση για το λόγο αυτό 2.432.250 μετοχών και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 486.450.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 4.864.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 972.900.000 δραχμές διαιρούμενο σε 9.729.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

  η.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.10.2000, με την οποία ανακλήθηκαν όλες οι αποφάσεις της από 3.7.2000 Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά 182.100.000 δραχμές με έκδοση 1.821.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 1.000 δραχμές η κάθε μία, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά κατά 182.100.000 δραχμές με την έκδοση 1.821.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.155.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 11.550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

  θ.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5.7.2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 115.500.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 1.155.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.270.500.000 δραχμές διαιρούμενο σε 12.705.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

  ι.Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 3.10.2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 28.268.625 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 σε 102,225 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.  ΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.298.768.600 δραχμές ή 3.811.499,93 ευρώ διαιρούμενο σε 12.705.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών ή 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  ια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 27.12.2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (€ 762.300) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίστηκαν συνεπεία διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων (2.541.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.573.800 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.246.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.  

  ιβ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.12.2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό των ευρώ εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 103.200) με καταβολή μετρητών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή και τους υπαλλήλους της εταιρίας, λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρίας με τη μορφή του δικαιώματος αγοράς μετοχών της, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15.5.2002, με την έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (344.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.667.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.590.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.  

  ιγ. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό ευρώ επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 759.700,20) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων μετοχών (2.532.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.

  Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται ως ακολούθως:

  Λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση (άρθρα 78, 69-77 Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ισόποσο του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και "UNIKID HELLAS (ΓΙΟΥΝΙΚΙΝΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ" (το οποίο ανέρχεται σε 1.593.000 Ευρώ για την εταιρία "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και σε 300.000 Ευρώ για την εταιρία "UNIKID HELLAS A.E.") μειωμένου (α) κατά το ποσοστό συμμετοχής της απορροφούσας εταιρίας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των 955.800 ευρώ που αποτελεί την ονομαστική αξία της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης και (β) κατά το ποσοστό συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "UNIKID HELLAS A.E.", ήτοι κατά το ποσό των 177.500 ευρώ που αποτελεί την ονομαστική αξία της συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "UNIKID HELLAS A.E." και (γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 0,20 ευρώ από λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμοζόμενη αξία συμμετοχών και χρεογράφων" (€ 2.363) της απορροφούσας για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.436.700,20) διαιρούμενο σε δέκα οχτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερεις μετοχές (18.122.334) ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.
      ιδ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 15.12.2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (€ 67.380) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (224.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 15.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 5.504.080,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 18.346.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.     
      ιε. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 15.12.2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδων δέκα πέντε και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 96.015,60) με καταβολή μερητών και έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πενήντα δύο μετοχών (320.052) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το διακαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 15.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 5.600.095,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 18.666.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  ιστ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.8.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο ενιακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια (€1.920.600) με την μετατροπή 582 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (€5.820.000) σε 6.402.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.  Η διαφορά ύψους ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€3.899.400) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 7.520.695,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 25.068.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  ιζ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 8.10.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εκατό πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€105.600) με την μετατροπή 32 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων(€320.000) σε 352.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.  Η διαφορά ύψους ευρώ διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων(€214.400) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 7.626.295,80 διαιρούμενο σε 25.420.986  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  ιη. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.11.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€82.500) με την μετατροπή 25 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων(€250.000) σε 275.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.  Η διαφορά ύψους ευρώ εκατό εξήντα επτά  χιλιάδων πεντακοσίων(€167.500) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 7.708.795,80 διαιρούμενο σε 25.695.986  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  ιθ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.12.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων  διακοσίων(€970.200) με την μετατροπή 294 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο εκκατομυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων(€2.940.000) σε 3.234.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.  Η διαφορά ύψους ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων(€1.969.800) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 8.678.995,80  διαιρούμενο σε 28.929.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  κ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 10.9.2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων (€33.000) με την μετατροπή 10 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) σε 110.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.  Η διαφορά ύψους ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (€67.000) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 8.711.995,80  διαιρούμενο σε 29.039.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
  κα.  Με απόφαση του Δ.Σ. στις 10.01.2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 735.000 με την μετατροπή 98. ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 980.000 σε 2.450.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.  Η διαφορά ύψους ευρώ 245.000  μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 2/9/2010 απόφαση της Β Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 3/10/2010 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 9.446.995,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 31.489.986  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
                κβ. Με την από 16.7.2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων Ευρώ και δέκα λεπτών (35.876,10 €) ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 119.587 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης που ακυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.6 του κ.ν. 2190/20.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 9.411.119,70 Ευρώ διαιρούμενο σε 31.370.399  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία."

  κγ. Με την από 22.7.2013 Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €1,20, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών,με ταυτόχρονη  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου  και ειδικότερα ποσού € 0,30, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν’ ανέλθει από 31.370.400 σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €9.411.120 να διαιρείται σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 εκάστης. β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €7.058.340, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,20 σε €0,30 εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €2.352.780, διαιρούμενο σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού €3.999.726,00, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως 13.332.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Εάν ωστόσο δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.Μετά την ως άνω αύξηση και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €6.352.506,00, διαιρούμενο σε 21.175.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.
  κδ. Με την από 22/12/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κατά ποσό 1.899.151,20 Ευρώ, με την έκδοση  6.330.504 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών ανέρχεται πλέον σε 4.251.931,20 ευρώ διαιρούμενο σε 14.173.104 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη.
  κε. Με την από 27.7.2016 Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €3,00, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών ταυτόχρονη  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου  και ειδικότερα ποσού €1,80 ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν’ ανέλθει από 14.173.104 μετοχές σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €4.251.933 να διαιρείται σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €3.826.739,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,00 σε €0,30 εκάστης, προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €425.193,30 διαιρούμενο σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.
  κστ. Με την από 30.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του από 10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/07/2016, οι όροι του οποίου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με τις 15/09/2016, 27/10/2016 και από 10/11/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα πλαίσια της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.760.193,30€) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (5.867.311)  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

  Β.  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  1) Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει δυνάμει του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920  μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία  λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 
  β) Να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
  Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.
  2) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά το εδάφιο 1 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό Συμβούλιο.
  3) Κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
  4) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 
  5)  Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
  6) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

  Γ.  ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 4 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.


  Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Οι προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου διέπονται από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920.

  Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

  1) Επιτρέπεται η  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3  Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.
  Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
  Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν,
  β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,
  γ) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α  Κ.Ν. 2190/1920 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
  δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
  ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α Κ.Ν. 2190/1920 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση δ΄, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 Κ.Ν. 2190/1920  ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν,
  στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920. 
  2) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920

  ΣΤ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
  Επιτρέπεται η  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Οι προνομιούχες μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται ως προνομιούχες μετοχές χωρίς το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3  Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 του Καταστατικού. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920."


  Δ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 82,42%  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας τη σύνταξη και υπογραφή νέου κειμένου του καταστατικού το οποίο θα ενσωματώνει την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ