Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 12-Ιουλ-2007 09:19

  Γκάλης: Έγκριση συγχώνευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε." και "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-9831/10.07.2007, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε." με αριθμό ΜΑΕ 25584/06/Β/92/22 και "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" με αριθμό ΜΑΕ 42952/65/Β/99/11 με απορρόφηση της δεύτερης απο την πρώτη, σύμφωνα με τις από 10/6/2007 και 14/4/2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους αντίστοιχα, τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την 12181/25.6.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Ιωάννη Κολυδάκη, με ισολογισμό μετασχηματισμού την 30-09-2006.

  Επίσης με την ίδια πιο πάνω απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 37 και 41, η κατάργηση των άρθρων 43, 44, 45 και 46 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε." και αριθμό ΜΑΕ 25584/06/Β/92/22, σύμφωνα με την από 10/6/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

  Περίληψη του κωδικοποιημένου καταστατικού έχει ως εξής: Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ".

  ΕΔΡΑ της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σαμοθράκης του Νομού Έβρου.

  Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρίας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους 2090.

  ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι:

  1. Η αγορά, ναυπήγηση, μετασκευή και εκμετάλλευση πλοίων κάθε φύσης και κατηγορίας για τη μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε τύπου, για την εξυπηρέτηση των γραμμών μεταξύ λιμένων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.

  2. Η ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλοίων και γενικά πλωτών μέσων.

  3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση παιδικών αθλητικών κατασκηνώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

  4. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προστασία ενηλίκων και ηλικιωμένων, η δημιουργία κέντρων αποκατάστασης ασθενών, οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η αξιοποίηση ιαματικών λουτρών.

  5. Η εισαγωγή , εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία διαφόρων προϊόντων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

  6. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η συνεργασία με άλλες εταιρείες, η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  7. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση δανείων η πιστώσεων στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας.

  8. Κάθε συναφής με τις πιο πάνω δραστηριότητα.
  Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.119.371 ευρώ διαιρούμενο σε 51.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια.

  Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη με πενταετή θητεία.

  Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων