Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Αυγ-2017 18:12

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2017

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνεχίζει τις επενδύσεις και την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α' Εξαμήνου από 1/1/2017 έως 30/06/2017. Πιο συγκεκριμένα:

  Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης.

  Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 7.755  χιλ.€ έναντι 8.100 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,27%  .

  Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.094 χιλ.€ έναντι 1.380 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

   Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 775 χιλ.€ έναντι 1.054 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

  Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 503 χιλ.€ έναντι 736 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

   Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2017 ανέρχεται σε 140 άτομα ενώ την 30/06/2016 ανερχόταν σε 129 άτομα.

  Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1273 € έναντι 0,1863€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

  Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.597 χιλ. € έναντι θετικών ροών 368 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.575 χιλ.€ έναντι 2.206 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

  Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 161 χιλ.€.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ