Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 31-Ιουλ-2017 16:44

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.185.738 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,05% επί συνόλου 9.090.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

  Σημειώνεται ότι για 863.868 κοινές, ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com). 

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διόρθωση/τροποποίηση της ληφθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2017 αποφάσεως αναφορικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (777.481,20 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 9.090.000 σε 8.226.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (863.868) ιδίων μετοχών, εκ των οποίων:

  α) 850.000 ίδιες μετοχές η Εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 30.04.2015 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, ενώ

  β) 13.868 ίδιες μετοχές τις απέκτησε κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαίου 2009.  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.185.738

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,05%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.185.738

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 68,05%

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.185.738

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,05%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.185.738

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 68,05%

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα λόγω έλλειψης οιουδήποτε άλλου θέματος προς συζήτηση, ουδεμία απόφαση ελήφθη.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ