Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Ιουν-2017 18:43

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία "EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2017, το μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων, ήτοι 0,006€ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4389/2016 και τις οδηγίες της ΠΟΛ 1068/2016. Επομένως το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος χρήσης 2016 ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,034 ευρώ.

  Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές.

  Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

  Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2016 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 25 Ιουλίου 2017 (record date).

  Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", ως ακολούθως :

  1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN),  όπου  επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους.

  Για την είσπραξη των μετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του μετόχου. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

  Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα, τηλ.210-3259700).

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (οδός Νίκης 15, Σύνταγμα Τ.Κ. 105 57, τηλ. 210 3259700).

  Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ