Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Δεκ-2016 18:00

  Τράπεζα Κύπρου: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.

  Στην ΕΓΣ παρέστησαν 520 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4,752,773,836 μετοχές, δηλαδή 53.265% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  Η ΕΓΣ ενέκρινε το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016, μεταξύ της Εταιρίας, της Bank of Cyprus Holdings pic και των κατόχων μετοχών της Εταιρίας ("Σχέδιο"), και εξουσιοδότησε τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρίας ώστε να λάβουν όλα τα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Σχεδίου.

  Για σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου, η ΕΓΣ ενέκρινε επίσης, ειδικό ψήφισμα για:

  (i) Μείωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από €892,294,453.30 διαιρεμένο σε 8,922,944,533 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, στο μηδέν, με την ακύρωση όλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ("Υφιστάμενες Μετοχές") που κατέχονται κατά την Ημερομηνία Αρχείου Σχεδίου (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου στους λογαριασμούς της Εταιρίας, ίσο με τη συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Μετοχών που ακυρώνονται, και το οποίο θα δημιουργηθεί ως μη-διανεμητέο αποθεματικό κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 ("Μείωση Κεφαλαίου"),

  (ii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε €4,767,759,272.00 διαιρεμένο σε 47,677,592,720 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη με τη δημιουργία 8,922,944,533 νέων μη-εκδομένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, κάθε μία από τις οποίες θα φέρει τα ίδια δικαιώματα και θα είναι ισότιμη (rank pari passu) με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας,

  (iii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, και παρά την οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη στο Καταστατικό της Τράπεζας, το αποθεματικό που θα προκύψει στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της ακύρωσης των Υφιστάμενων Μετοχών διατεθεί για την αποπληρωμή στο άρτιο 8,922,944,533 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, οι οποίες θα εκδοθούν και θα κατανεμηθούν, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην Bank of Cyprus Holdings pic ή σε εντεταλμένο/α της πρόσωπό/α ((nominee)s) σύμφωνα με το Σχέδιο, και

  (iv) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως θέσει σε εφαρμογή το παρόν ειδικό ψήφισμα και κατά συνέπεια προχωρήσει στην κατανομή Τράπεζα Κάπρου των νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας, νοουμένου ότι: (α) το μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό των μετοχών που δύναται να παραχωρηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσίας θα είναι η ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (iii) πιο πάνω, και (β) η παρούσα εξουσιοδότηση είναι επιπρόσθετη και δίνεται άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδότησης (ή εξουσιοδότησης που θεωρείται ότι έχει δοθεί) βάσει του άρθρου 60Β του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, που δόθηκε πριν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος και παραμένει σε ισχύ.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων