Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Δεκ-2016 18:33

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει ότι την 8η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30  π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο "PRESIDENT", Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα.

  Παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν 107.380.933 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,48% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

  Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

  1. Την έγκριση: α) του από 26/09/2016 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών εταιριών "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"  από τη Βελγική εταιρία "CENERGY HOLDINGS SA", β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, της Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρίας, με την επωνυμία "Mazars Advisory Services BVBA" για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 107.380.933, ήτοι ποσοστό 86,48% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 107.380.933, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

  2. Την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών εταιριών "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από τη Βελγική εταιρία "Cenergy Holdings S.A.", σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 107.380.933, ήτοι ποσοστό 86,48% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 107.380.933, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

  3. Εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Ιωάννη  Σταυρόπουλο και Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα  να υλοποιήσουν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με την υπογραφή των απαιτουμένων εγγράφων και την ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών έναντι τρίτων Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ.) (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 107.380.933, ήτοι ποσοστό 86,48% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ:  107.380.933, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

  4. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι ουδεμία σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας έλαβε χώρα ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ήτοι της 26/09/2016 και στην ημερομηνία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ