Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 03-Οκτ-2016 10:11

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2015 έως 30/06/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09.04.2014, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5.), η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. ευρώ).

  Η μεταφορά των μετοχών στην κατηγορία Προς Διαγραφή, ισχύει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10 Απριλίου 2014.

  Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α'  εξαμήνου 2016, ο Όμιλος ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 295 χιλ. ευρώ έναντι των 158 χιλ. ευρώ κατά το A' εξάμηνο του 2015.

  Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων και μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.594 χιλ. ευρώ από  1.373  χιλ. ευρώ κατά το A' εξάμηνο του 2015.

  Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό 1.484 χιλ. ευρώ έναντι επίσης αρνητικού ποσού 1.264 χιλ. ευρώ  κατά το A' εξάμηνο του 2015.

  Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια του Α' εξάμηνο του 2016, ήταν κυρίως τα εξής:

   α) τα οικονομικά αποτελέσματα τόσο για τον Όμιλο όσο και για την εταιρεία έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 950 χιλ. ευρώ το οποίο αφορά επισφαλείς απαιτήσεις πελατών.  

  β) 100 χιλ. ευρώ από απομείωση αξίας αποθεματικών.

  γ) Τέλος, λόγω της λύσης της σύμβασης με την Πειραιώς Leasing για την μίσθωση του ακινήτου στην Οδό Μαρίας Κιουρί 165, επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρείας με 170 χιλ. ευρώ.

  Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις είναι έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες

  Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2016 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ' όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνεχίζει να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στις χώρες Κατάρ, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Κουρδιστάν, Κύπρος κ.α.  Αμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας.

   

  Η ίδια προσπάθεια γίνεται και για συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν έργα στον Ελλαδικό χώρο. Αναμένοντας την ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η εταιρεία μας αναμένει ανάθεση κάποιων έργων που είναι ήδη ενταγμένα, και προσπαθεί να αναβιώσει την υλοποίηση του έργου Νaftilos (Ένωση ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκ ευρώ με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Eλληνικού Δημοσίου, ενώ μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του δημοσίου.  Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκ ευρώ με τον ίδιο τρόπο ένταξης. Επιπλέον των μέχρι σήμερα αντικειμένων, η εταιρεία έχει προσθέσει ήδη δραστηριότητες που αφορούν υλικά και εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση μονωτικών υλικών στους αγωγούς, Pin Brazing, κλπ) που έχουν σχέση με το έργο του αγωγού ΤΑΡ αλλά και μεμονωμένους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ανάληψης έργων κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

   

  Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, η εταιρεία  θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης αυτών σε χαμηλότερα επίπεδα. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια.

   

  Λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 Ν. 3588/2007 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ