Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 24-Ιουν-2016 18:00

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία "EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2016, το μέρισμα για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων, ήτοι 0,004€ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4387/2016 και τις οδηγίες της ΠΟΛ 1068/2016. Επομένως το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος χρήσης 2015 ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,036 ευρώ.

  Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές.

  Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

  Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 26 Ιουλίου 2016 (record date).

  Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", ως ακολούθως :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
  3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ στους μετόχους που δεν έχουν χορηγήσει ή έχουν ανακαλέσει το δικαίωμα είσπραξης από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του μετόχου. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

  Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα, τηλ.210-3259700). 

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (οδός Νίκης 15, Σύνταγμα Τ.Κ. 105 57, τηλ. 210 3259700).

  Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ