Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Απρ-2016 15:42

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:


  Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09.04.2014, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5.), η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. ευρώ ).


  Η μεταφορά των μετοχών στην κατηγορία Προς Διαγραφή, ισχύει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10 Απριλίου 2014. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Όμιλος ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:


  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2015 μειώθηκε στα ευρώ 432.968 έναντι των ευρώ 687.699 της αντίστοιχης χρήσης του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 37,04%.


  • Το ενοποιημένο περιθώριο μεικτού κέρδους το 2015 αυξήθηκε στο επίπεδο του 46,30% έναντι 24,45% της προηγούμενης χρήσης.

  • Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο ποσό (ευρώ 1.628.329) έναντι ζημιών ποσού (ευρώ 1.275.750).
  • Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων του στη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν στο ποσό των (ευρώ 2.029.248) έναντι ζημιών ποσού ευρώ (1.925.483) στη χρήση του 2014.
  • Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων στη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε (ευρώ 2.029.248) έναντι ζημιών ευρώ (1.925.483) στις 31/12/2014.
  • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό ευρώ (1.628.325) έναντι επίσης αρνητικών αποτελεσμάτων ευρώ (1.275.750) κατά τη χρήση 2014.

  Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσης του 2014, ήταν κυρίως τα εξής:

  α) Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ευρώ 1.273.343 περίπου και αφορούν στο σύνολο τους επισφάλειες απαιτήσεων. Η ανωτέρω επιβάρυνση είναι έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη.

  β) η μείωση των πωλήσεων της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της, με φυσική συνέπεια τις μειωμένες παραγγελίες τους προς αυτήν

  γ) η εν μέρει αναπλήρωση αυτών από πωλήσεις στο εξωτερικό.

  Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2016 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ΄όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνεχίζει να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Οι προσπάθειες αυτές ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και προσδοκούμε ότι τα αποτελέσματα θα καταστούν εμφανή στους αμέσως προσεχείς μήνες. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στις χώρες Κατάρ, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Κουρδιστάν, Τουρκία, Κύπρος κ.α.. Αμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας.


  Η ίδια προσπάθεια γίνεται και για συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν έργα στον Ελλαδικό χώρο. Οι εξαγωγές είναι πλέον μονόδρομος. Δυστυχώς ούτε αυτές όμως βοηθιούνται από το τραπεζικό σύστημα παρά τα όσα εξαγγέλλονται κατά καιρούς. Επίσης το πολύ κακό όνομα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στο εξωτερικό έχει αντίκτυπο και στις Ελληνικές επιχειρήσεις, με αρνητικές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα όπως το γεγονός ότι οι προμηθευτές απαιτούν πλέον προπληρωμή 100%. Αναμένοντας την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η εταιρεία μας, εκτός των έργων ΕΣΠΑ μέρος των οποίων αναμένει να της ανατεθούν, θα υλοποιήσει το έργο Νaftilos (Ένωση ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκ ευρώ  με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Eλληνικού Δημοσίου, ενώ μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του δημοσίου. Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκ ευρώ  με τον ίδιο τρόπο ένταξης. Λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία έκανε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από το εφετείο Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020