Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 22-Μαρ-2016 16:24

  Συστήματα Μικροϋπολογιστών : Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την από  18/3/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13/4/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 74-76), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα.
  2. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008
  3. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη   Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS  στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 8/4/2016 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή εναλλακτικά πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ

   Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει  το δικαίωμα μιας ψήφου.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του  λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α' επαναληπτική Συνέλευση την 28/4/2016 ημέρα  Πέμτπη και ώρα 4.30μμ στα γραφεία της έδρας της.  Η Ημερομηνία Καταγραφής της Α΄ Επαναληπτικής Συνέλευσης είναι η 24/4/2015. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της "Ε.Χ.Α.Ε." ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη  μετοχική  ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης.

  Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Στον ίδιο ιστότοπο θα δημοσιευθούν και τυχόν αιτούμενα από τους μετόχους πρόσθετα θέματα.

  Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Β. Ηπείρου αρ. 74-76, Μαρούσι Αττικής τηλ. 210-8123000).

  Μαρούσι  18/3/2016

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων