Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 04-Σεπ-2015 18:55

  MIG Real Estate: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Mετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "MIG REAL ESTATE A.E. Ε.Α.Π." (εφεξής η "Εταιρεία") που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4-9-2015 σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της Eταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25-9-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Μέγαρο Μελά (1ος όροφος, στο χώρο του Press room),στην Αθήνα, Αιόλου 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  Θέμα 1ο.Έγκριση της Συγχώνευσης διΆ απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993. Έγκριση του από 6 Αυγούστου 2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της σχετικής έκθεσης του ΔΣ.

  Θέμα 2ο.Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης.

  Θέμα 3ο.Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Θέμα 4ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Θέμα 5ο. Συμπληρωματικός ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015.

  Θέμα 6ο. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής.

  Θέμα 7ο.Χορήγηση άδειας της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβουλών με συνδεδεμένο μέρος (NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Θέμα 8ο. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την (απώτερη) μητρική "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

  Θέμα 9ο. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

  Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.", στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25-9-2015, ήτοι κατά την 20-9-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22-9-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

   Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

  Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

                   α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν

                  β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

                  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

                  δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία είτε (α) με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Τζώρτζ 4, 106 77 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα (τηλ. 2106160434-35 και Fax 210 6160469) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.migre.gr.

  Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

  Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

  Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως

  Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 10-9-2015 να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18-9-2015.

  Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 19-5-2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

  Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

  Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.migre.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Τζωρτζ 4 Αθήνα, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-3300093.

  Σχέδια Αποφάσεων /Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25-09-2015

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ