Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Αυγ-2015 17:02

  Μάρακ:Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2015 έως 30/06/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09.04.2014, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5.), η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

  Η μεταφορά των μετοχών στην κατηγορία Προς Διαγραφή, ισχύει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10 Απριλίου 2014.

  Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α'  εξαμήνου 2015, ο Όμιλος ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 158 χιλ. ευρώ έναντι των 488 χιλ. ευρώ κατά το A' εξάμηνο του 2014.

  Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων και μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.373 χιλ. ευρώ από 662 χιλ. ευρώ κατά το A' εξάμηνο του 2014.

  Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό 1.153 χιλ. ευρώ έναντι επίσης αρνητικού ποσού 407 χιλ. ευρώ  κατά το A' εξάμηνο του 2014.

  Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια του Α' εξάμηνο του 2014, ήταν κυρίως τα εξής: α) τα οικονομικά αποτελέσματα του Β τριμήνου 2015 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την εταιρεία έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 873 χιλ. ευρώ το οποίο αφορά επισφάλειες απαιτήσεων β) η μείωση των πωλήσεων της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της, με φυσική συνέπεια τις μειωμένες παραγγελίες τους προς αυτήν γ) η μείωση των υπηρεσιών της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της  δ) η εν μέρει αναπλήρωση αυτών από πωλήσεις στο εξωτερικό, κυρίως από χώρες του Περσικού Κόλπου.

  Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2015 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ' όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνεχίζει να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στις χώρες Κατάρ, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Κουρδιστάν, Κύπρος κ.α.  Άμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η εφαρμογή του Capital Control δυσχεραίνει την προσπάθεια αυτή. Η ίδια προσπάθεια γίνεται και για συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν έργα στον Ελλαδικό χώρο. Αναμένουμε την υλοποίηση του έργου Νaftilos (Ένωση ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκ € με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Eλληνικού Δημοσίου, ενώ μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του Δημοσίου.  Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκ € με τον ίδιο τρόπο ένταξης. Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να μειώσει σημαντικά λειτουργικά κόστη σε σχέση με τη χρήση 2014, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους μέσω της μη αντικατάστασης του προσωπικού που θα αποχωρήσει κατά τη  διάρκεια της χρήσης του 2015.

  Λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία έκανε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από το εφετείο Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ