Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 12-Μαρ-2015 17:44

  Paperpack: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνεχίζει την βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και την κερδοφόρα της πορεία η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014. Πιο συγκεκριμένα:

  Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας της τρέχουσας χρήσης διαμορφώθηκαν σε  2.598 χιλ. έναντι 2.131 χιλ. €  που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά  21,91%.

  Τα αποτελέσματα προ φόρων  παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.826 χιλ. € έναντι 1.029 χιλ.€ που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

  Τα κέρδη μετά από φόρους  παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 1.261 χιλ. € έναντι 764 χιλ.€ που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

  Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε μείωση κατά 1,58%  και ανήλθε σε 13.976  χιλ. € έναντι14.201 χιλ. €  που είχε ανέλθει κατά  την προηγούμενη χρήση.

  Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 2.279 χιλ. έναντι 861 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα τέλους χρήσης της Εταιρείας ανέρχονται σε 2.660 χιλ. €.

  Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 700 χιλ. €, ενώ πρόσφατα επετεύχθη συμφωνία με πιστώτρια τράπεζα, για έκδοση πενταετούς κοινού  ομολογιακού δανείου ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000), με σκοπό την αποπληρωμή υπάρχοντος δανείου.

  Κατά τη χρήση 2014 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους  1.602 χιλ..

  Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,067 ευρώ ανά μετοχή.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ