Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Φεβ-2015 19:34

  Paperpack: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την 27η  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου πέντε μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 70,84% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.800.288 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% των παρισταμένων μετόχων, ήτοι ποσοστό 70,84% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.800.288 μετοχές, και 2.800.288 έγκυρες θετικές ψήφους) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€2.400.000,00), το οποίο θα εκδοθεί έως την 30/06/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.400.000,00), με τους παρακάτω  βασικούς όρους:

  α) Το είδος του Δανείου θα είναι Κοινό Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

  β) το ποσό του δανείου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.400.000,00).

  γ) Το επιτόκιο του δανείου θα οριστεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 4,10% ετησίως.

  δ) Η διάρκεια του δανείου θα είναι για πέντε (5) έτη.

  ε) Η αποπληρωμή του ποσού των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.400.000,00), θα γίνει σε είκοσι (20) τριμηνιαίες δόσεις των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, της πρώτης καταβλητέας τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

  Τέλος  η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με τα πιστωτικά ιδρύματα τους ειδικούς όρους και συμφωνίες για την τροποποίηση  του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.3 του ν. 3156/2003.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.800.288 (ήτοι 70,84% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.800.288, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  Κηφισιά 27 Φεβρουαρίου 2015

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ