Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Δεκ-2014 19:09

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α. ότι:

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών  με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.00, παρευρέθησαν 2 μέτοχοι που αντιπροσώπευαν  1.409.404 μετοχές σε σύνολο 3.289.926, ήτοι ποσοστό 42,84%.

  Όλες οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

  1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση  01/01/2012 - 31/12/2012.

  2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 καθώς και τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

  3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012. Επί του θέματος τούτου ψήφισαν μόνο με τις μετοχές τους μέτοχοι με ποσοστό 42,84% (άρθρο 35 παρ.2 του ΚΝ.2190/20).

  4. Εξέλεξε Ελεγκτές για την χρήση 2013 την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127, και ενέκρινε την αμοιβή αυτών.

  5. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους  παρακάτω συμβούλους.

  1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΗΛΙΑ, Εκτελεστικό Μέλος

  2. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  4. ΡΑ∆ΙΚΟΠΟΥΛΟ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  5. ΤΖΑΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος

  6. Αποφασίσθηκε η μη καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013.

  7. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ