Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Απρ-2014 09:43

  Τρ. Κύπρου: Ανακοίνωση για Banca Transilvania

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα» ή «το Συγκρότημα») έχει πωλήσει την επένδυση της στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, η οποία αποτελείται από 220.461.952 μετοχές (9,99% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania), τις οποίες κατείχαν η Τράπεζα και μία θυγατρική του Συγκροτήματος. Η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου μέσω της Wood & Company Financial Services a.s.. Η τιμή που έγινε η συναλλαγή ανήλθε στα 1,67 Ρουμάνικα λέι.

  Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα €82 εκατ. Τα έ σοδα από την πώληση θ α ε νισχύσουν τ ην ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε €47 εκατ. Η πώληση θα έχει θετική επίδραση περίπου €55 εκατ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον κυρία βασικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αναγνώρισης των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά, στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.

  Η πώληση εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωση του σε κύριες αγορές και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται ταχύτερα από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

  Η επένδυση στην Banca Transilvania είχε αποκτηθεί από το Συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 2009. Η Banca Transilvania είναι η 3η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρουμανίας σε μερίδιο αγοράς και δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου πέραν των 500 καταστημάτων. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε συνολικό ενεργητικό και κεφάλαια της τάξης των 32,1 δις Ρουμάνικων λέι (€7,2 δις) και 3,1 δις Ρουμάνικων λέι (€690 εκατ.) αντίστοιχα.

  Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ