Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 03-Δεκ-2013 15:33

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2013- 30.09.2013 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ» κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

  Κατά τη συνεδρίαση της 02.09.2013 του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίσθηκε η ένταξη των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης, με βάση το άρθρο 3.1.2.4 παραγρ. ε΄ του Κανονισμού του Χ.Α. από 03.09.2013, επειδή με την υπ’ αριθμ. 40/2013 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 26 της από 07.12.2006 «Σύμβασης Μισθώσεως μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» και της θυγατρικής μας εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος ενός εκ των μελών του Δικαστηρίου) η από 26.09.2012 αγωγή της Εταιρείας μας με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 28.06.2012 καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης, και έγινε εν’  μέρει δεκτή η από 10.12.2012 ανταγωγή που άσκησε η αντίδικος εταιρεία ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου. Κατόπιν τούτου αναγνωρίζεται ως έγκυρη η από 28.06.2012 γενόμενη καταγγελία της σύμβασης και υποχρεώνεται η θυγατρική εταιρεία «ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» να αποδώσει το  ακίνητο, με όλα τα κτίρια, παραρτήματα και εγκαταστάσεις του και να καταβάλει νομιμοτόκως το ποσό των 62.734.136,18 ευρώ για μισθώματα, ποινικές ρήτρες και αποζημίωση χρήσης.

  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατατέθηκε την 10.09.2013 από την εταιρία  ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ ενώπιον του Εφετείου Αθηνών αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της ως άνω διαιτητικής αποφάσεως με αίτημα προσωρινής διαταγής (υπ. αρίθμ. 503/2013), η οποία και συζητήθηκε την 17-10-2013. Το αίτημα έγινε δεκτό πλην όμως εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 6606/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την ως άνω αίτηση αναστολής εκτελέσεως.

  Επιπλέον κατατέθηκε ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου  η από 02.09.2013 αγωγή ακυρώσεως της εν λόγω διαιτητικής απόφασης, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 08.05.2014, ενώπιον του 13ου Πολιτικού Τμήματος του  Εφετείου Αθηνών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ