Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Νοε-2013 12:20

  Paperpack: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν από reverse split των μετοχών της Εταιρίας και γνωστοποίηση της διαδικασίας διανομής του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους

  Η Eταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 07/11/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 99 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών από 11.859.270 σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 3 παλαιών, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,90 σε 0,30 ευρώ, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Νοεμβρίου 2012 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-7660/21.11.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  Η εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων διενεργήθηκε από την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και διακανονίστηκε η συναλλαγή από τη Θεματοφύλακα, ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

  Το τελικό καθαρό ποσό της εκποίησης ανέρχεται σε 80,2197 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,8103 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

  Η πληρωμή του καθαρού προϊόντος της εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους , θα γίνει από την Εταιρία με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του συνόλου των δικαιούχων εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης (ήτοι έως την 18η Νοεμβρίου 2013), όπως προβλέπεται από την 13/375/17.3.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δικαιούχοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) θα προσκομίζουν την Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο και εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι δικαιούχοι μέτοχοι (νομικά πρόσωπα) θα προσκομίζουν δικαιολογητικά ως αναφέρονται στην Υπουργική απόφαση 2/36842/0094 (ΦΕΚ Β/1794/7.9.2007) και εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

  Οι εκπρόσωποι των δικαιούχων μετόχων θα προσκομίζουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή με τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτημένου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ