Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Απρ-2013 18:48

  Paperpack: Δελτίο Τύπου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά το έτος 2012 παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε . Πιο συγκεκριμένα:

  Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 12% και ανήλθε σε 13.116  χιλ. € έναντι 11.709 χιλ. €  αντίστοιχα του 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 6,39% και ανήλθε σε 13.287  χιλ. € έναντι12.488 χιλ. €  αντίστοιχα του 2011.

   Το περιθώριο μεικτού κέρδους της Εταιρείας  παρουσίασε  αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αφού διαμορφώθηκε σε 22,05% (2011: 18,08%), ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους του Ομίλου παρουσίασε αύξηση  σε 22,28% (2011: 18,96%).

  Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας της χρήσεως 2012 διαμορφώθηκαν σε  1.654 χιλ. € έναντι 1.458 χιλ. €  της χρήσεως 2011 παρουσιάζοντας αύξηση κατά  13,44%, ως επακόλουθο της αύξησης του κύκλου εργασιών και του μικτού περιθωρίου κέρδους .Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου της χρήσεως 2012 διαμορφώθηκαν  σε 1.676 χιλ. €  έναντι 1.347 χιλ. €  της χρήσεως 2011, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 24,42%.

  Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.773 χιλ.€ και  ο Όμιλος 1.757 χιλ. € τα ταμιακά διαθέσιμα τέλους χρήσης της Εταιρείας και του Ομίλου ανέρχονται σε 2.383 € χιλ. και του Ομίλου.

  Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά1.290 χιλ. € και του Ομίλου κατά1.362 χιλ. € και μέχρι ολοκληρώσεως των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες Τράπεζες,  ο συνολικός δανεισμός ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

  Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων καθώς η εταιρεία την 31/12/2012 προχώρησε σε έκτακτη απομείωση της αξίας συμμετοχής της σε  συγγενή εταιρεία, γεγονός μη ταμιακό, έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο. Τυχόν απουσία της εν λόγω απομείωσης θα οδηγούσε τα αποτελέσματα της Εταιρείας σε κέρδη305 χιλ.€ και του Ομίλου σε κέρδη 152 χιλ.€ αντίστοιχα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ