Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Νοε-2012 16:59

  Πραξιτέλειο: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 1ης Νοεμβρίου 2012, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ, Οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2011.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.
  4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
  5. Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012.
  6. Διεύρυνση και Επέκταση του Σκοπού της εταιρείας και σε άλλες δραστηριότητες, και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.
  7. Επανέγκριση της από 26.09.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση της εταιρείας για Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές της εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της, μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ως προβλέπονται εκ του νόμου Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20).
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 05ης Δεκεμβρίου 2012, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 17η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 28η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαρβάκη 21, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

  Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση της τακτικής Γ.Σ. στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Κυκλοφορεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  29 Απριλίου 2021