Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Οκτ-2012 14:43

  Paperpack: Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04.10.2012 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, καλούνται εκτός των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να λάβουν και απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση  του άρθου 5 του  καταστατικού της εταιρίας.

  Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε την προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7.11.2012.

  Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως :

  ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

                       
  XV.      Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Νοεμβρίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ ανά μετοχή σε 0,90€ ανά μετοχή, με μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) της εταιρείας από 11.859.270 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη έκδοση 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρείς (3) παλιές. Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  2.371.854€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90€ σε 0,30€ ανά μετοχή και συμψηφισμό ζημιών εις νέο ύψους 2.371.854€.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ (1.185.927,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα  λεπτά (0,30) του  Ευρώ η καθεμία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ