Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2012 12:16

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ  ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 09:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα).

  Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 12.398.182 από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 61,35% αυτού.

  Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  και αποφάσισε παμψηφεί  τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της  Χρήσης 2011,  με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

  3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2012 εκλέχθηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Ιωάννης Πρατικάκης και αναπληρωτής αυτού ο κος Αριστείδης Σφούνος και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

  4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, κατά την διάρκεια του έτους 2011 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεών τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2012.

  5. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01/07/2012 – 30/06/2013.

  6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ