Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Απρ-2012 17:54

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Μαγούλα 30/04/2012

  Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 30/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ε.Γ.Σ. 

  1.    Επί του 1ου θέματος (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του).

  Εξελέγη το νέο Δ.Σ. με θητεία πενταετή λήγουσα στις 30/04/2017 με μέλη τους υπό στοιχεία :

  1.1.    Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, ως εκτελεστικό μέλος.

  1.2.    Αθανάσιος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, ως εκτελεστικό μέλος.

  1.3.    Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου και της Γενοβέφας, ως εκτελεστικό μέλος.

  1.4.    Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου και της Πλουσίας, ως εκτελεστικό μέλος.

  1.5.    Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου και της Ηλέκτρας, ως μη εκτελεστικό μέλος.

  1.6.    Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ και της Στέλλας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

  1.7.    Εμμανουήλ Μαθάς του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

  2.    Επί του 2ου θέματος (Επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς αγοράς & πώλησης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού)

  Αποφασίσθηκε η ένταξη στο καθεστώς αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας με αντίστοιχη τροποποίηση της υπο§ 4.1.2. του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας υπό τον τίτλο «Σκοπός», η θα έχει εφεξής ως ακολούθως

  «4.1.2. Η εμπορία, διανομή, διάθεση και διακίνηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υπό της εταιρίας παραγόμενων, επεξεργασμένων και μεταποιημένων προϊόντων ή/και παντός είδους εμπορευμάτων στους τόπους προορισμού τους με ίδια μεταφορικά μέσα ή μεταφορικά μέσα τρίτων. Η αγορά και πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου».

  Η διοίκηση της εταιρίας, εκτιμά ότι η παραπάνω επέκταση του σκοπού της εταιρίας, δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση.

  3.    Επί του 3ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

  Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

  Σημειώσεις :

  1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.006.098, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,628 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.006.098, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 3 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

   

  Για τηνΒΙΣ ΑΕ

   

   

  Κυριάκος Σουπιωνάς

  Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ