Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Ιουν-2011 18:35

  Τεγόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μίνωος 10-16 , στον Ν. Κόσμο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 77,35 % του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως και δι΄ αντιπροσώπου, τρείς (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 42.192.966 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 42.192.966 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις : 

  ΘΕΜΑ 1ο
  Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο. 

  ΘΕΜΑ 2ο
  Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 

  ΘΕΜΑ 3ο
  Ενέκρινε την από 24.05.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2011 από τον πίνακα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." με την οποία ορίστηκαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12181 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Φάκος Διονύσιος του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15021 αλλά μόνον για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες καταρτίστηκαν μέχρι 29.06.2011. 

  Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2011 (01.01.2011 -31.12.2011) από τον πίνακα της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία "PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και εκλέγει ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Προκοπίδη Αντώνιο του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Πατση Παναγιώτη του Βασιλείου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921. Η αμοιβή τους θα είναι αυτή που θα εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

  ΘΕΜΑ 4ο
  Επικύρωσε την μη αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.08.2010. Επίσης επικύρωσε τον διορισμό των προσωρινών αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.01.2011 και 10.02.2011. Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος στο Δ.Σ. και ορίστηκε νέα επιτροπή ελέγχου του Ν. 3693/2008 η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη : Ελένη Τεγοπούλου του Χρήστου, ΄Αγγελο Μαστοράκη του Εμμανουήλ και Χρήστο Ζερεφό του Στυλιανού. 

  ΘΕΜΑ 5ο
  Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020