Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουν-2011 14:07

  Εμπορικός Δεσμός: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε η διοίκηση της Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία επί της οδού Καρυταίνης (πρώην Τσαλαβούτα) 9, στο Περιστέρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

  1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και του ομίλου της χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010 με τη σχετική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ( σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ). 

  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2010- 31/12/2010. 

  3. Εκλογή τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωματικών για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
   
  4. Αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου από την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2002 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Χ.Α. και παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  5. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και καθορισμός αυτής. 

  6. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για την παροχή υπηρεσιών ή έργου και έγκριση των σχετικών αμοιβών – αποζημιώσεων. 

  7. Παροχή αδείας στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και του άρθρου 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία επί της οδού Καρυταίνης (πρώην Τσαλαβούτα) 9, στο Περιστέρι, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ