Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Απρ-2011 18:55

  Δελτίο Τύπου Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.
   
  Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:
   

  1. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.2.)
   
  Οι μετοχές των εταιριών ΙΑΣΩ Α.Ε. και FORTHNET A.E. μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς πληρούν το κριτήριο της παρ. β (ii) του προαναφερόμενου άρθρου όσον αφορά τη Μέση Κεφαλαιοποίηση.
   
  Οι μετοχές των εταιριών ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και ΚΕΚΡΟΨ A.E. μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, καθώς εξαιρούνται από το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. ?), σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 29 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε στις 30/09/2010.
   

  2. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών (άρθρο 3.1.2.4.)
   
  Οι μετοχές της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (< 15%).
   

  3. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση (άρθρο 3.1.2.4.)
   
  Οι μετοχές των εταιριών ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, CROWN HELLAS CAN A.E., ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. και Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, δεδομένου ότι η διασπορά του συνόλου των κοινών μετοχών τους παραμένει μικρότερη του 10%.
   
  Οι μετοχές της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. ?).
   

  4. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση (άρθρο 3.1.2.3.3. & 3.1.2.4.)
   
  Οι μετοχές των εταιριών ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. ?).
   

  Όλες οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3 του Κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 30 Μαΐου 2011 που είναι η ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A. Η ένταξη των μετοχών στις κατηγορίες ΧΔΕ Εβδομαδιαία & Επιτήρηση Εβδομαδιαία λόγω πλήρωσης του κριτηρίου των χαμηλών εσόδων θα ισχύσει από αύριο 08 Απριλίου 2011, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011. Η διαπραγμάτευση στη ΧΔΕ Εβδομαδιαία και Επιτήρηση Εβδομαδιαία θα γίνεται κάθε Δευτέρα από 12:30 έως 13:30.
   

  5. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.5.)
   
  Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού οι μετοχές των εταιριών «YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε», «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «OLYMPIC CATERING Α.Ε.», «NUTRIART A.B.E.E.» και «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
   

  Η ένταξη των εταιριών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 8 Απριλίου 2011.
   

  Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την έναρξη διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α.
   
  Από την επισκόπηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς τα τελευταία έτη, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ημερήσιων συναλλαγών του ΧΑ, συγκεντρώνεται στις εταιρίες της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, οι τελευταίες αναθεωρήσεις κατηγοριών καταδεικνύουν τάση μείωσης των εταιριών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση.
   
  Κατόπιν αυτού και με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της αγοράς και την αύξηση της ρευστότητάς της, μελετάται η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αγοράς, με τη δημιουργία μίας ενιαίας, γενικής κατηγορίας εισαγωγής μετοχών, για την οποία θα ισχύουν κοινές προϋποθέσεις εισαγωγής.
   
  Παράλληλα, θα προταθεί και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαπραγμάτευσης, προσαρμοσμένου στο νέο μοντέλο αγοράς, που αναμένεται:
   
  α) να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του ΧΑ έναντι, ιδίως, των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (tick size με περισσότερα δεκαδικά ψηφία) και
   
  β) να ικανοποιήσει αιτήματα εισηγμένων εταιρειών για χρήση νέων προϊόντων (δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε άλλο νόμισμα).
   
  Τέλος, μία άλλη κατηγορία προτεινόμενων ρυθμίσεων, αφορά την εισαγωγή συγκεκριμένων διατάξεων για τη διαγραφή εταιριών από το ΧΑ και τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων προϋποθέσεων ένταξης στις Ειδικές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.
   
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο μετατροπής των δεικτών FTSE/ATHEX για να απεικονίζουν καλύτερα τα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE/ATHEX 20 θα μετονομαστεί σε FTSE/ATHEX Big Cap με παράλληλη αύξηση του αριθμού των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτόν. Αντίθετα, ο αριθμός των εταιρειών που συμμετέχουν στους δείκτες FTSE/ATHEX Mid Cap και FTSE/ATHEX Small Cap θα μειωθεί.
   
  Σύμφωνα με τη διαδικασία προβλέπεται σύσταση Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα παραπάνω θέματα θα τεθούν, σε διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς. Η οριστική πρόταση για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού θα υποβληθεί προς το ΔΣ, τον Μάιο του 2011.
   

  Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.781.121 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) οι μέτοχοι της απορροφώσας Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και β) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πλην της απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 0,6726990008 νέα μετοχή της απορροφώσας Τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,85. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Απριλίου 2011.
   

  Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας ? Μέλους του ΧΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ