Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Ιουν-2010 14:26

  Μαξίμ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΞΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16160/06/Β/87/13) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας RSO Ν. ΤΣΙΠΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί του 1 ου χλμ. Φιλύρου - Λαγυνών, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

  1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2009 (01-01-2009 έως 31-12-2009). 

  2. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους. 

  3. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επό?ενη χρήση. 

  4. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

  Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 

  Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει: να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρείας "ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ", να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της εταιρείας, τηλ. 6973999393 για την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης δέσμευσης μετοχών, πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

  Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ