Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Ιουν-2010 14:02

  Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 9:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 12.432.182 από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 61,91% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.

  3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2010 εκλέχθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ". Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Πρατικάκης Ιωάννης και αναπληρωματικός αυτού ο κος Αριστείδης Σφούνος και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

  4. Καθορίσθηκαν οι αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2010 και καθορίσθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία για την χρονική περίοδο από 1.7.2010 έως 30.6.2011.

  5. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

  6. Η εταιρεία ανακοινώνει ότι για την επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ, λόγω και των ενεργειών του Δήμου Ελληνικού, η τελευταία ξεκίνησε την προβλεπόμενη από τη σύμβαση διαδικασία προσφυγής σε διαιτησία. Για το λόγο αυτό, ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά της, έχει αναστείλει την καταβολή μισθωμάτων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ