Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 01-Απρ-2021 00:05

  Φοροαπόψεις 01/04/2021

  Φοροαπόψεις 01/04/2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων. 

  * Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα σε περίπτωση παραίτησης: Σε αρθρογραφία μας έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στην αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και πώς αυτή εφαρμόζεται ως προς τον καταλογισμό και την είσπραξη φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

  Πρόσφατα, κρίθηκε ότι η αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντος νομικό πρόσωπο δεν εκτείνεται σε διάστημα μετά τον χρόνο παραιτήσεως ή παύσεως αυτού, ανεξαρτήτως της δημοσιοποίησης με σχετική καταχώριση των στοιχείων αυτών.

  Συγκεκριμένα, με βάση την υπ’ αριθ. 1003/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι η ευθύνη του διοικούντος νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να επεκταθεί σε χρονικό διάστημα πέραν της παραίτησής της (η οποία επιδόθηκε και στο Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), ανεξάρτητα από το ότι η ανακοίνωση περί παραιτήσεώς της εκδόθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο από το ΓΕΜΗ. 

  * Πρόστιμο ΣΕΠΕ και απλή παρουσία προσώπου σε επιχείρηση: Με την υπ’ αριθ. 1547/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι με το δελτίο ελέγχου ΣΕΠΕ βεβαιώθηκε μεν η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, αναφέρεται, όμως, μόνο το όνομα και η ημερομηνία γέννησης αυτών ενώ δεν καταγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης αυτών ούτε παρατίθενται οποιαδήποτε πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η Επιθεωρήτρια Εργασίας, προκειμένου να συνάγει ότι τα πρόσωπα αυτά έφεραν, πράγματι, την ιδιότητα του εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, δεν εξειδικεύεται εάν υπήρξε οποιαδήποτε παραδοχή των ίδιων ή δήλωση τρίτων προσώπων για την εργασιακή σχέση, ούτε, άλλωστε, προκύπτει ότι, κατά το χρόνο του ελέγχου, αυτοί κατελήφθησαν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες συνηγορούν ή προσιδιάζουν έστω υπέρ της ιδιότητας των εργαζομένων ή εάν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονταν στο μεσιτικό γραφείο χωρίς περαιτέρω εργασιακή δραστηριότητα, δεδομένου ότι η απλή παρουσία εκεί δεν αποτελεί απόδειξη της απασχόλησής τους. 

  Υπό τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε πως δεν αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο του διενεργηθέντος ελέγχου, οι αναφερόμενοι στο ανωτέρω δελτίο ελέγχου ως εργαζόμενοι συνδέονταν με τον προσφεύγοντα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και, ως εκ τούτου, ο προσφεύγων δεν είχε υποχρέωση καταχώρισής τους σε πίνακα προσωπικού και με το σκεπτικό αυτό ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου.

  * Ακύρωση πράξης επιβολής εισφορών λόγω σύμβασης ανεξάρτητης απασχόλησης: Με την υπ’ αριθ. 11198/2020 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε πράξη επιβολής εισφορών λόγω απασχόλησης στα πλαίσια σύμβασης ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών που είχε υπογραφεί με το πρόσωπο που ευρέθη στα γραφεία της εταιρείας κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

  Συγκεκριμένα, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήθηκε από τα αρμόδια όργανα στα γραφεία της προσφεύγουσας εταιρείας βρέθηκε εντός αυτής πρόσωπο που εφέρετο να αποσχολείται ως λογίστρια, η οποία είχε αναλάβει τις λογιστικές υπηρεσίες ενός πελάτη της εταιρείας υπογεγραμμένο μεταξύ του συμφωνητικό ενώ είχε εκδοθεί και το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Περαιτέρω, όπως ισχυρίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, έτυχε εκείνη την ημέρα η συνεργάτιδα να έχει έρθει στο γραφείο της προσφεύγουσας εταιρείας για να συζητήσουν σχετικά με το αντικείμενο αυτό με αποτέλεσμα να βρεθεί στον γενόμενο επιτόπιο έλεγχο. 

  Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι από το προαναφερθέν συμφωνητικό της προσφεύγουσας με την αναφερόμενη ως συνεργάτη της, προκύπτει σαφώς η ύπαρξη στοιχείων που προσιδιάζουν σε καθεστώς παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η συνεργάτης ανέλαβε την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών της απευθείας σε πελάτη της προσφεύγουσας που εδρεύει σε άλλο τόπο από την προσφεύγουσα. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ελευθερία της συνεργάτιδας να διαμορφώσει η ίδια το ωράριό της. Από τα ανωτέρω συμφωνηθέντα προκύπτει ότι η προσφεύγουσα εταιρεία δεν ασκούσε έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας της συνεργάτιδας, ούτε της παρείχε οποιαδήποτε υποχρεωτική εντολή ή οδηγία. 
  Με το σκεπτικό αυτό το Δικαστήριο ακύρωσε την ΠΕΕΕ.


  Συνήθη ερωτήματα

  Για να αναγνωρισθεί μια δαπάνη ως παραγωγική και να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως αρκεί, καταρχήν, εν όψει του σκοπού και των ειδικών συνθηκών της εκάστοτε περιπτώσεως, να συμβάλλει στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση των εσόδων της. Δεν απαιτείται δε να διαπιστωθεί ότι, συνεπεία αυτής, αυξήθηκαν πράγματι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα έσοδα και προωθήθηκαν οι εργασίες της επιχείρησης, διότι τούτο θα οδηγήσει σε ανεπίτρεπτο έλεγχο της σκοπιμότητας της δαπάνης από τη φορολογική αρχή.

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ