Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Ιουλ-2020 00:05

  Φοροαπόψεις 16/7/2020

  Φοροαπόψεις 16/7/2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  * Απαλλαγή φόρου κληρονομίας για κοινούς λογαριασμούς αλλοδαπής: Όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 59/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Ελλήνων κατοίκων ημεδαπής, παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια ότι, μετά το θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες. 

  Συνεπώς, η απαλλαγή από τον φόρο  ισχύει και για τις καταθέσεις εξωτερικού που περιέχουν τον όρο περιέλευσης των ποσών στους λοιπούς συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού.

  * Καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων από Μητρώο Δ.Ο.Υ.: Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη καθυστέρηση για το κλείσιμο ραντεβού προκειμένου να διεκπεραιωθούν εργασίες στις αρμόδιες ΔΟΥ.

  Ιδιαίτερα στο Μητρώο σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. η καθυστέρηση είναι της τάξεως του μηνός και πλέον (για μεταβολές κ.λπ.). 

  Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία του COVID-19 μία τέτοιου είδους εργασία γινόταν αυθημερόν.

  Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμοί εξυπηρέτησης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να επανέλθουν και η είσοδος της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

  * Ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού εργαζομένου: Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 94/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορούσε περίπτωση εργαζομένου σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διακίνησης προϊόντων λογισμικού, ο οποίος μετά την παραίτησή του από την ως άνω επιχείρηση προσελήφθη από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα, παραβιάζοντας τη ρήτρα που είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη εργοδότριά του, ήτοι να μην απασχοληθεί σε ανταγωνιστική επιχείρηση για ένα έτος από τη λύση της σύμβασης εργασίας του. Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι ρήτρα αυτή είναι ισχυρή ο εργαζόμενος υποχρεώθηκε σε καταβολή ποσού προς την εταιρεία ως ποινική ρήτρα για την αθέτηση της συμβατικής του δέσμευσης. 

  Η υποχρέωση αποφυγής ανταγωνισμού μπορεί να γίνει και αντικείμενο ρητού όρου (: κοινώς, ρήτρα) της εργασιακής σχέσης. Η ρήτρα αυτή θεωρείται καταρχήν έγκυρη. Όταν όμως περιορίζει τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του εργαζομένου, το κύρος της ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού εξαρτάται από τη διάρκεια της ισχύος της, την έκτασή της κατά τόπο, την επαγγελματική δραστηριότητα που απαγορεύτηκε, και την παροχή από τον εργοδότη ανάλογης αντιπαροχής προς τη συμβατική δέσμευση του εργαζομένου. Με την έννοια αυτή, μπορεί να συμφωνηθεί ότι απαγορεύεται η ανταγωνιστική δραστηριότητα του εργαζομένου είτε με τη μορφή ανταγωνιστικών πράξεων από αυτόν, είτε με τη μορφή της πρόσληψής του σε άλλον ανταγωνιστή εργοδότη, είτε με τη μορφή της άσκησης από αυτόν όμοιας, ανταγωνιστικής δραστηριότητας προς εκείνη του πρώην εργοδότη του. Πάντως, οι όροι της σύμβασης εργασίας (απαγόρευση μελλοντικού ανταγωνισμού, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας) είναι καταρχήν έγκυροι και δεσμευτικοί για τον εργαζόμενο. Κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι: α) η χρονική διάρκεια και ο τοπικός χαρακτήρας της απαγόρευσης, β) το είδος της απαγορευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας του εργαζομένου και γ) η ύπαρξη δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη.
   
  Έτσι, έχει κριθεί από τη νομολογία ότι δεν είναι άκυρη η απαγόρευση πράξεων ανταγωνισμού για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά τη λύση της σύμβασης, ακόμη και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα (Α.Π. 1285/1984 ΕΕργΔ 1985, 575, Α.Π. 1192/1992 ΔΕΝ 1993, 85). 

  * Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία: Σύμφωνα με την Ε.2019/31.1.2020 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα "Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 ορίζεται μεταξύ άλλων για τα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία ότι: "ως προς τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων, οι επιχειρήσεις ως απογραφή έναρξης, λαμβάνουν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής, εφόσον διενήργησαν προαιρετικά ή υποχρεωτικά απογραφή και σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι μη διενέργειας απογραφής, μηδενικό αρχικό απόθεμα. Ως απογραφή τέλους, λαμβάνουν την πραγματική απογραφή σε περίπτωση προαιρετικής ή υποχρεωτικής απογραφής και μηδενικό τελικό απόθεμα όταν δεν έχουν προβεί σε απογραφή. Δηλαδή, αν για το φορολογικό έτος 2019, η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε σύνταξη απογραφής και δεν έχει προβεί σε προαιρετική απογραφή βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014, το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται μόνο από τις αγορές, με μηδενικό απόθεμα τέλους και μηδενικό απόθεμα αρχής, εφόσον δεν υπήρχε απογραφή το προηγούμενο έτος…".

  Συνήθη ερωτήματα

  Αν η αμοιβή του μέλους Δ.Σ. παρέχεται από τα κέρδη της Α.Ε., θεωρείται και φορολογείται ως μέρισμα, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για το φυσικό πρόσωπο, μετά την παρακράτηση από την Α.Ε. του αναλογούντος φόρου επί μερισμάτων με συντελεστή 5%. 

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ