Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Μαϊ-2019 00:05

  Φοροαπόψεις 16/5/2019

  Φοροαπόψεις 16/5/2019
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

   

  * Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας έχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά σε θέματα παραγραφής ΦΠΑ καθώς και στο θέμα του ΦΠΑ στις οικοδομικές επιχειρήσεις. Σχετικά με την επιστροφή υπολοίπου ΦΠΑ επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ΦΠΑ, το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που προκύπτει σε μια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη φορολογική περίοδο μέσα στην περίοδο της τριετούς ή πενταετούς παραγραφής. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1082/2013, διευκρινίσθηκε ότι εφεξής,  μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις επιστροφής για πιστωτικό υπόλοιπο  που προκύπτει σε  κάθε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τις πράξεις βάσει των οποίων προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο και ανεξάρτητα επίσης από το εάν το πιστωτικό υπόλοιπο έχει δημιουργηθεί στη φορολογική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους με την επιφύλαξη της παραγραφής τους.

  * Από πότε ισχύει ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων
  Ως γνωστόν με τον  ν. 4603/2019 μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 15% σε 10%. Ο μειωμένος συντελεστής ισχύει τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά. Ως χρόνος απόκτησης των μερισμάτων θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. (βλ. ΠΟΛ.1223/8.10.2015). Συνεπώς, ο μειωμένος συντελεστής για τα μερίσματα εφαρμόζεται για τις αποφάσεις Γ.Σ. που λαμβάνονται από 1.1.2019 και εφεξής. 

  * Λύση Α.Ε. και φορολόγηση υπεραξίας από μετατροπή/συγχώνευση
  Κατά τη λύση της εταιρείας φορολογούνται όλα τα μη φορολογηθέντα αποθεματικά, μεταξύ αυτών και η υπεραξία του ν. 1297/1972. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 1297/1972 επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία η προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται, κατά τον χρόνο της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, σε φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση και εμφανίζει αποθεματικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος αυτά θα πρέπει να υπαχθούν σε φόρο εισοδήματος κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα της εκκαθάρισης.


  * Εκκαθάριση Α.Ε. - αυτούσια απόδοση περιουσιακών στοιχείων
  Υπό το καθεστώς του νέου νόμου 4548/2018 επιτρέπεται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης Α.Ε. αυτούσια απόδοση στους μετόχους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Κατά το πέρας της εκκαθάρισης υπάγονται σε φόρο εισοδήματος τα αποτελέσματα της περιόδου εκκαθάρισης τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν και το εισόδημα (κέρδος) από το ακίνητο που περιέρχεται στους μετόχους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποθεματικό ή κέρδος για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.

  Για τον προσδιορισμό του προϊόντος της εκκαθάρισης, σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα προβαίνουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η αξία των λοιπών στοιχείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, αλλά το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα.


  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων