Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Αυγ-2015 09:45

  Πως δηλώνεται το εισόδημα από ακίνητα

  Πως δηλώνεται το εισόδημα από ακίνητα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Capital.gr και ο κ Γιώργος Χριστόπουλος απαντούν σήμερα σε ερωτήσεις αναγνωστών για τη συμπλήρωση της δήλωσης όσον αφορά το εισόδημα από ακίνητα. Πρόκειται για κρίσιμες απαντήσεις καθώς το εισόδημα από ακίνητα επηρεάζει τα τεκμήρια και οδηγεί σε πρόσθετο φόρο. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενότητες απαντήσεων, ενώ κάθε ενότητα θα εμπλουτίζεται με νέες απαντήσεις 

  * Ερώτηση: Επιχείρησα να καταχωρήσω μεταβολές (κυρίως προσθήκες) στο Ε9 μου για το έτος 2014 λόγω κληρονομιάς από τη μητέρα (ημερομηνία θανάτου 12.08.2014) αλλά το σύστημα αρνείται να δεχτεί την ημερομηνία δημοσίευσης (19.01.2015) της διαθήκης Ειρηνοδικείου διότι είναι εντός του 2015. Τι πρέπει να κάνω;

  Απάντηση: Έχετε υποβάλει πρώτα δήλωση για το 2014 της μητέρας σας; 
  Σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1186/31.7.2014:  
  "Σε περίπτωση αποβιώσαντα, δεν απαιτείται δήλωση στοιχείων ακινήτων για να δηλωθεί ο θάνατος, ο οποίος (θάνατος) δηλώνεται μόνο στο μητρώο κατά την ισχύουσα διαδικασία. Αν όμως ο αποβιώσας είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, η δήλωση αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα από τους κληρονόμους, για λογαριασμό του". 

  Δείτε επίσης και τις σχετικές διατάξεις:
  Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9: (Σχ. βλ. Άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου).
  "Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:
  α)…………,β)……….γ)…………..
  δ) τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα: 
  δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους, 
  δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους
  ",
  3.α. "Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς. 
  "Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 26η Αυγούστου 2015. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Μαΐου 2015".

  * Ερώτηση: Έχω παραχωρήσει δωρεάν στον αδελφό μου ένα αγρό με ελαιόδεντρα τον οποίο κατέχουμε κατά 50%. Υποχρεούμαι να δηλώσω τεκμαρτό ενοίκιο και εάν ναι πως υπολογίζεται αυτό; Την παραχώρηση πρέπει να την δηλώσω ηλεκτρονικά όπως π.χ. την ενοικίαση ενός ακινήτου;

  Απάντηση: Δεν σας καλύπτει η νέα απαλλαγή με την Τροπολογία στο μίνι Φ/Ν. (Ν. 4330/2015) στην οποία αναφερθήκαμε στο 5ο μέρος του φορολογικού οδηγού μας, με την οποία στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής".

  Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 (σημ. του παραπάνω Φ/Ν), δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους. Ρυθμίζει την περίπτωση πατέρα προς παιδί, ή παιδί προς πατέρα, ή παππού προς εγγονό.

  Συνεπώς υποχρεούστε να δηλώσετε το τεκμαρτό ενοίκιο που υπολογίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του αγρού. Σύμφωνα με την πολ.1013/7.1.2014  για την ηλεκτρονική υποβολή της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος). Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

  * Ερώτηση: Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ε2 για κατόχους ακίνητων;

  Απάντηση: Το έντυπο Ε2 δεν υποβάλλεται από όσους φορολογούμενους ιδιοκατοικούν σε κύρια κατοικία ή και σε δύο δευτερεύουσες κατοικίες. Τα ακίνητα αυτά γράφονται μόνο στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεν ξαναγράφονται στο έντυπο Ε2. Επίσης στη δεύτερη σελίδα γράφονται για πληροφοριακούς λόγους τα ημιτελή ή αυτά που μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσα στο 2014 από αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή.

  * Ερώτηση: Στη φορολογική δήλωση εισοδήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα με βάση αντικειμενικές αξίες 2007 παρά την απόφαση του ΣτΕ. Τι μέσα άμυνας διαθέτει ο φορολογούμενος;

  Απάντηση: Στο 9ο μέρος του φορολογικού μας οδηγού, κάναμε σχετική αναφορά στο  πως και πότε μπορούν να αμφισβητηθούν τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 προβλέπεται ότι το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 του άρθρου 31, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. 
  α)…….β)……γ)…..δ)……ε)…….. ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

  Συνεπώς, πέρα από την παραπάνω περίπτωση και την δυνατότητα να προσφύγει ο φορολογούμενος  δεν μπορώ να σας υποδείξω.

  Ερώτηση: Έχω μια ερώτηση σχετικά με το μίνι φορολογικό 4330/2015 και ειδικότερα την παράγραφο που λέει "Ορίζεται ότι, η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος και του εισοδήματος που αποκτά ο φορολογούμενος μόνο από κεφάλαιο ή / και από υπεραξία μεταβί¬βασης κεφαλαίου, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκ¬μαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ." 
  Το 2014 είχα μόνο εισόδημα από ενοίκιο 3.600 ελάχιστους τόκους και 500 ευρώ κοινωνικό μέρισμα. Τεκμαρτό εισόδημα έχω 6.080 ευρώ. Στο 049 έβαλα αποδείξεις περίπου 620 ευρώ. Στο εκκαθαριστικό φορολογήθηκα την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με την κλίμακα των επιχειρηματιών συν προκαταβολή φόρου. 
  Θα ήθελα να ρωτήσω το εισόδημα από ενοίκιο δεν θεωρείται εισόδημα από κεφάλαιο και θα έπρεπε να φορολογηθώ με την κλίμακα των μισθωτών; Μήπως το μίνι φορολογικό δεν πιάνει το εισόδημα από τα ενοίκια και σαν κεφάλαιο θεωρεί  μόνο τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου;  
  Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όσο αφορά συναλλαγές από forex και cfd(δείκτες χρηματιστήριων και εμπορεύματα).  Επειδή αυτές οι συναλλαγές δεν γίνονται με μετρητά αλλά με περιθώριο ασφάλισης  (δηλαδή μια μικρή δέσμευση κεφαλαίου το οποίο δεν φαίνεται σε κάποια χρηματική ανάλυση), στον κωδικό 743 (για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά) πρέπει να γράψω κάποιο ποσό η το αφήνω κενό μια που δεν γίνονται συναλλαγές με μετρητά. 
  Από ότι έχω καταλάβει στους κωδικούς 865 , 571 βάζω αντίστοιχα κέρδη η ζημίες για τις συναλλαγές αυτές μια που γίνονται με αλλοδαπή χρηματιστηριακή.

  Απάντηση: Στο 9ο μέρος του οδηγού μας,  αναλύσαμε με παραδείγματα, πότε η διαφορά των τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και πότε με την κλίμακα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ύστερα από την προσθήκη στο άρθρο 34 του ΚΦΕ-ν. 4172/2013 με τον νόμο 4330/2015. 

  Μας λέτε παραπάνω ότι στο εκκαθαριστικό φορολογηθήκατε για  την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με την κλίμακα των επιχειρηματιών συν προκαταβολή φόρου.

  Προφανώς αυτό έγινε γιατί στα εισοδήματα σας, εκτός από το εισόδημα από ενοίκια και τόκους, είχατε και εισόδημα από κοινωνικό μέρισμα το οποίο θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.  Ισχύει δηλαδή η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 που ορίζει ότι "β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις".

  Επίσης  για το ερώτημά σας όσον αφορά συναλλαγές από forex και cfd (δείκτες χρηματιστηρίων και εμπορεύματα):  Λέτε ότι "επειδή αυτές οι συναλλαγές δεν γίνονται με μετρητά αλλά με περιθώριο ασφάλισης  (δηλαδή μια μικρή δέσμευση κεφαλαίου το οποίο δεν φαίνεται σε κάποια χρηματική ανάλυση), στον κωδικό 743 (για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά) πρέπει να γράψω κάποιο ποσό η το αφήνω κενό μια που δεν γίνονται συναλλαγές με μετρητά". Θεωρώ ότι το σωστό είναι να το αφήσετε κενό, επειδή ορθά και σεις ερμηνεύετε ότι δεν γίνονται συναλλαγές με μετρητά.

  Διαβάστε ακόμη: 

  * Πως θα δηλωθεί η υπεραξία μετοχών 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ