Συνεχης ενημερωση

  01/02 2019

  Υγεία: Αγορά 144.153 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Εναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  31/01 2019

  Υγεία: Ανακοίνωση

  Για την αγορά 58.066 μετοχών από Hellenic Healthcare.

  31/01 2019

  Υγεία: Απόκτηση 58.066 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  30/01 2019

  Υγεία: Αγορά 34.153 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Συνολικής αξίας € 32.445.35.

  30/01 2019

  Υγεία: Αγορά 34.153 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  29/01 2019

  Υγεία: Αγορά 29.044 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Συνολικής αξίας € 27.591,80.

  29/01 2019

  Υγεία: Αγορά 29.044 μετοχών από την Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

  28/01 2019

  Υγεία: Αγορά 10.675 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Συνολικής αξίας € 10.141,25.

  28/01 2019

  Υγεία: Αγορά 10.675 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  25/01 2019

  Υγεία: Αγορά 58.496 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

  24/01 2019

  Υγεία: Αγορά 93.287 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Συνολικής αξίας € 88.622,65.

  24/01 2019

  Υγεία: Απόκτηση 93.287 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  23/01 2019

  Υγεία: Αγορά 51.903 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  22/01 2019

  Υγεία: Αγορά 103.829 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Συνολικής αξίας € 98.637,55.

  22/01 2019

  Υγεία: Αγορά 103.829 μετοχών από Hellenic Healthcare

  Έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

  21/01 2019

  Υγεία: Αγορά μετοχών από Hellenic Healthcare

  Απέκτησε συνολικά 109.930 έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.