Συνεχης ενημερωση

  18/12 2020

  Τζιρακιάν: Προχωρά σε ΑΜΚ για άντληση έως 3,048 εκατ. ευρώ

  Με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

  11/12 2020

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

  Αύξηση κύκλου εργασιών στα 12,26 εκατ. ευρώ από 11,11 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019.

  18/12 2019

  Τζιρακιάν: Από 31/12 η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών

  Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27.12.2019.