Συνεχης ενημερωση

    09/09 2021

    Έργο για λογαριασμό της ΕE εξασφάλισε η κοινοπραξία των Uni Systems, Unisys και Wavestone

    Η κοινοπραξία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα αφορούν στο σχεδιασμό μεγάλων ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη του eu-LISA.