Συνεχης ενημερωση

  09:38 21/07

  Η Μοτοδυναμική κινείται μπροστά, δυναμικά

  Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα και τα νέα κεντρικά γραφεία.

  11:50 31/05

  Μοτοδυναμική: Αποφάσισε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020

  Το επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας

  02/10 2020

  Αλλαγή έδρας για τη Μοτοδυναμική

  Επί της οδού Γερμανικής Σχολής στο Μαρούσι η νέα.

  03/08 2020

  Μοτοδυναμική: Μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA στο α΄ εξάμηνο

  Ο Όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών 33,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 13,7% και EBITDA 1,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,2%.

  29/06 2020

  Μοτοδυναμική: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

  Η διανομή ποσού 585.000€ ως μέρισμα για τη χρήση 2019, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, στη σημερινή Γενική Συνέλευση των...

  05/06 2020

  Μοτοδυναμική: ΓΣ στις 26/6 για διανομή μερίσματος και έκδοση ομολογιακών έως 5 εκατ.

  Τη διανομή μερίσματος και την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ, καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση.

  20/03 2020

  Βελτίωση αποτελεσμάτων για τη Μοτοδυναμική το 2019

  Ο Όμιλος το 2019 παρουσίασε κύκλο εργασιών 94,4 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,75 εκατ. ευρώ.