Συνεχης ενημερωση

  16:46 14/05

  MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού έναντι της Τρ. Πειραιώς

  Το σύνολο του δανεισμού κατέστη συνεπεία της αναδιάρθρωσης μακροπρόθεσμο.

  18:43 12/05

  MIG: Γ.Σ. στις 2 Ιουνίου για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  Προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

  18:24 12/05

  Marfin Investment Group: Πρόσκληση

  Των μετόχων σε τακτική Γ.Σ.

  18:01 29/04

  MIG: Μείωση Πωλήσεων και EBITDA λόγω πανδημίας

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA των Θυγατρικών ανήλθαν σε €42,9εκ. έναντι €81,7 εκ. το 2019.

  17:55 13/04

  MIG: Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης

  Ο κ. Ανέστης Μπακιρτζής ορίσθηκε ως νέος Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου και Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων.

  18:41 31/03

  MIG: Παραιτήθηκε ο CEO Αθανάσιος Παπανικολάου

  Τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου θα ασκεί προσωρινά ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Θρουβάλας.

  17:15 31/03

  MIG: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  18:12 30/03

  MIG: Ολοκλήρωση μεταβίβασης της συμμετοχής στη Vivartia

  Ποσό €161.135.640,74 καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς.

  09:52 27/02

  Γιατί η MIG οδηγήθηκε στη λύση του CVC για τη Vivartia

  Το χρονικό πώλησης της Vivartia και γιατί ήταν μονόδρομος.

  20:15 26/02

  Marfin Investment Group: Ανακοινωση

  Αποφάσεις ΕΓΣ.

  20:38 23/02

  MIG: Οι μέτοχοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην ΕΓΣ μέσω αντιπροσώπου

  Να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ενθαρρύνει τους μετόχους της η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.