Συνεχης ενημερωση

  18/06 2019

  Mevaco: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

  Καθώς δεν προέκυψαν κέρδη κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018.

  10/04 2019

  Mevaco: Στις 23 Απριλίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018

  Στις 18 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.