Συνεχης ενημερωση

  18/10 2022

  Naval Group: Υπέγραψε πέντε συμβάσεις με ελληνικούς βιομηχανικούς εταίρους

  Ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με την ελληνική βιομηχανία

  14/10 2022

  Η Mevaco προέβη στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης/ Κατανόησης / Συνεννόησης με την FINCANTIERI

  Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Πρόγραμμα ναυπήγησης τεσσάρων (4) κορβετών και την παροχή ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής υποστήριξης (Integrated...

  30/09 2022

  Mevaco: Ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο

  Στα 18,99 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών, με αύξηση 92,49%, "άλμα" 66,53% στα EBITDA, αυξημένα κατά 98,62% τα κέρδη μετά από φόρους.

  20/07 2022

  Mevaco: Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η Παρασκευή, 29.07.2022.

  27/06 2022

  Mevaco: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ.

  Εννεαμελούς σύνθεσης.

  16/06 2022

  Naval Group: Υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με τη Mevaco

  Σχετικά με τα μηχανικά συστήματα για τις φρεγάτες FDI HN (Ελληνικό Ναυτικό).

  29/04 2022

  Mevaco: Αυξημένα κατά 796,06% τα ΕΒΙΤDA για την χρήση του 2021

  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 25.597,40 χιλ. ευρώ έναντι 8.893,12 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 187,83%.

  01/04 2022

  Mevaco: Ανέλαβε έργο €5,3 εκατ. για την παραγωγή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων

  Η παραγωγή και η παράδοση των βάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσεως.

  25/11 2021

  Mevaco: Άλμα 519% ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο, στα €819,26 χιλ. τα EBITDA

  Άλμα 519% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Mevaco για το γ’ τρίμηνο της χρήσης του 2021 και ανήλθε σε 7.191,74 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων...

  29/09 2021

  Mevaco: Ανέλαβε έργο κατασκευής μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ

  Η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω μεταλλικών βάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσεως.

  15/02 2021

  Mevaco: Στο 15,01% ανήλθε το ποσοστό του Παναγιώτη Τρουμπούνη

  Κατέχει άμεσα 1.575.695 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,01% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.