Συνεχης ενημερωση

  16:04 22/06

  ΚΡΕΚΑ: ΓΣ στις 13 Ιουλίου για μέτρα εξυγίανσης και εκλογή ΔΣ

  Αναλυτικά τα θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  14/12 2020

  ΚΡΕΚΑ: Μείωση κύκλου εργασιών, αύξηση ζημιών στο εννεάμηνο 2020

  Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών η εταιρία  κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματα της σε σχέση με το εξάμηνο.

  14/12 2020

  ΚΡΕΚΑ: Ανακοίνωση

  Βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2020.

  05/11 2020

  ΚΡΕΚΑ: Διόρθωση επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

  Εκ παραδρομής στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01-30.06.2020, που δημοσιοποιήθηκε την 30.09.2020, στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση ...

  30/09 2020

  ΚΡΕΚΑ: Διεύρυνση ζημιών και μικρή μείωση κύκλου εργασιών στο α΄ εξάμηνο

  Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 2,12 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 11,9 εκατ. ευρώ.