Συνεχης ενημερωση

  19:11 07/06

  ΕΕΣ: Ανεπαρκής η συμβολή της Frontex στην προστασία των συνόρων της ΕΕ

  Δεν έχει εκτελέσει πλήρως την εντολή που έλαβε το 2016, ενώ αμφισβητείται και η ικανότητά του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον νέο επιχειρησιακό ρόλο που του έχει ανατεθεί.

  18:46 21/04

  ΕΕΣ: Η χρήση των διαστημικών υπηρεσιών της ΕΕ χρειάζεται πρόσθετη ώθηση

  Αυτό διαπιστώνει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  19:04 13/04

  Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

  Διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης μεταξύ των χωρών διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

  20:02 30/03

  ΕΕ: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στους τελωνειακούς ελέγχους έχουν αντίκτυπο στα έσοδα

  Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  18:09 01/03

  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit δημιουργεί κινδύνους

  Μπορεί μεν να διευκολύνει την ταχεία απόκριση λαμβανομένου υπόψη του εκτάκτου της κατάστασης, η επιλεξιμότητα και η καταλληλότητα των μέτρων ωστόσο δεν πρόκειται να αξιολογηθούν από την Επιτροπή πριν ...

  19:41 14/01

  Αδυναμίες στον μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών της ΕΕ διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

  "Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα κληθούν εκ νέου οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον λογαριασμό, οι εν λόγω αδυναμίες πρέπει να αντιμετωπιστούν", επισημαίνει.

  09/12 2020

  ΕΕΣ: Η κρίση του κορονοϊού απειλεί να διευρύνει το οικονομικό χάσμα μεταξύ των χωρών της ΕΕ

  Λόγω του ανομοιογενούς αντικτύπου της πανδημίας στα κράτη μέλη και των διαφορών στην ικανότητά τους να στηρίξουν τις οικονομίες τους.