Συνεχης ενημερωση

  12:05 14/06

  Αλλάζουν όλα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

  Έτοιμο το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Μέσα στον μήνα οι προτάσεις αλλαγής νόμου. Πλήρης ψηφιοποίηση και εφαρμογή αυστηρών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

  20/10 2020

  Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΛΤΕ

  Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η καθιέρωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Κ. και της Ε.Λ.Τ.Ε.  για  την  ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων...

  18/09 2020

  Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο "χρησμός" της Deloitte για την MLS

  Πότε παραδίδεται το νέο business plan.

  26/07 2020

  Προς κρίσιμη αναμέτρηση MLS - ομολογιούχων

  Ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της MLS, Γ. Καματάκης, καλείται να αξιολογήσει όλες τις επιλογές για την επόμενη μέρα. Μία εξ αυτών θα αποτελούσε και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

  15/05 2020

  Έρχονται νέοι έλεγχοι από τις εποπτικές Αρχές σε ισολογισμούς εισηγμένων

  Η MLS φαίνεται να είναι η πρώτη στην σειρά κινήσεων από την Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς και την ΕΛΤΕ.

  17/03 2020

  Οδηγία της ΕΛΤΕ για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες λόγω Covid-19

  Οδηγία αναφορικά µε τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιµετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ως αποτέλεσµα της πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19 εξέδωσε η Επιτροπή...