Συνεχης ενημερωση

  17:53 07/01

  ΕΛΓΕΚΑ: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ από 11 Ιανουαρίου

  Με τη νέα ονομαστική αξία των 0,24 ευρώ ανά μετοχή, που προέκυψε μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών, από 11 Ιανουαρίου.

  15/12 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση 7,5% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο 2020

  Πώς σχολιάζει την επίδραση της πανδημίας.

  11/12 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Έγκριση ΓΣ για ΑΜΚ κατά 6,9 εκατ. ευρώ

  Για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του Ομίλου στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

  19/11 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Έκτακτη ΓΣ στις 11/12 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

  Και για αύξηση κεφαλαίου έως 7 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας

  30/09 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων 10,5% στο α' εξάμηνο του 2020

  Την ίδια περίοδο, ο όμιλος μείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 9,15%.

  24/07 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Η Χριστίνα Παπανδρέου νέα Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου

  Στη θέση του κ. Άρι Χατζατουριάν, ο οποίος αναλαμβάνει στο εξής επικεφαλής των ευρύτερων επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

  26/06 2020

  Καθαρά κέρδη έναντι ζημιών και αύξηση πωλήσεων 2,9% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2019

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 179,2 εκατ., τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ.

  04/12 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Νέα Γενική Διευθύντρια η κα Κυριακή Ηλία

  Θα έχει την πλήρη ευθύνη των δραστηριοτήτων της "Μητρικής" στην Ελλάδα. Μέχρι και σήμερα, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ασκούσε ο κ. Ιωάννης Καλύβας του Θεοδώρου".

  23/10 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμιεύθηκε το κοινό ομολογιακό δάνειο των 38.050.000 ευρώ

  Εκταμιεύθηκε στις 23 Οκτωβρίου το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 38.050.000 ευρώ της ΕΛΓΕΚΑ.

  27/09 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Βελίωση κερδοφορίας και EBITDA στο εξάμηνο

  Στα 83,5 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών. Κέρδη 0,1 εκατ. έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2018.

  26/07 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση ΚΟΔ ύψους €49,7 εκατ.

  Στη μητρική εταιρία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε." καθώς και στη θυγατρική "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες".