Συνεχης ενημερωση

  20:07 14/10

  ΕΛΒΕ: Διακόπτεται η συνεργασία με τον R. Barkshire για από κοινού έλεγχο της Λητώ

  Από την 1/11 η Λητώ Α.Ε. παύει να θεωρείται θυγατρική εταιρία της ΕΛΒΕ.

  11:12 16/09

  ΕΛΒΕ: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 30/11 οι μετοχές

  Με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,21 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,30 ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο...

  18:31 25/08

  ΕΛΒΕ: Το ανασυγκροτηθέν Δ.Σ. της εταιρείας

  Συγκροτήθηκε σε σώμα με τη νέα του σύνθεση.

  18:28 25/08

  ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση

  Περί αλλαγών στο Δ.Σ.

  17:48 25/08

  ΕΛΒΕ: Πρακτικό τακτικής Γ.Σ.

  Απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. 08-08-2022

  17:19 25/08

  ΕΛΒΕ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

  Απόσπασμα πρακτικού επιτροπής ελέγχου,

  13:04 09/08

  ΕΛΒΕ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

  Πρόεδρος ο κ. Πασχάλης Καγιάς.

  16:05 08/08

  ΕΛΒΕ: Απόσπασμα πρακτικού ΓΣ

  ΕΛΒΕ: Απόσπασμα πρακτικού ΓΣ

  15:27 08/08

  ΕΛΒΕ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2021

  Εκλογή δύο νέων ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ.

  15:25 08/08

  ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση

  Αποφάσεις Γ.Σ.