Συνεχης ενημερωση

  11/12 2020

  ΕΛΒΕ: Σημαντική αύξηση πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας

  Η αύξηση πωλήσεων εννεαμήνου αφορά στο σύνολο της τις πωλήσεις της Εταιρίας, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 8,7%.

  09/11 2020

  ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή κεφαλαίου.

  09/11 2020

  ΕΛΒΕ: Επιστροφή 0,25 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  Την επιστροφή ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή στους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ που έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου.

  29/09 2020

  ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση

  Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

  29/09 2020

  ΕΛΒΕ: Αυξημένα κατά 61,7% τα καθαρά κέρδη στο α΄εξάμηνο - Το νέο Δ.Σ.

  Τα 15,45 εκατ. ευρώ έφθασαν οι πωλήσεις.

  29/09 2020

  ΕΛΒΕ: Αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2020

  Αύξηση σε πωλήσεις κατά 17,64%.

  28/09 2020

  ΕΛΒΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ αποφάσισε η ΓΣ

  Με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ισόποση μείωση.