Συνεχης ενημερωση

  15/12 2020

  Ε. Παΐρης: Μείωση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο κατά 3,2%

  Η εταιρεία διευκρινίζει πως οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το...

  24/11 2020

  Παΐρης: Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου

  Αποφασίστηκε η παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των Ομολογιών Α' Σειράς μέχρι τις 15.12.2020 και για τις ομολογίες Β' σειρά μέχρι τις 28.08.2021.

  29/10 2020

  Ε. Παΐρης: Έγκριση ΓΣ για τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου

  Η τροποποίηση όρων αφορά τις εμπράγματες ασφάλειες προς τις ομολογιούχους τράπεζες και συγκεκριμένα στις προσημειώσεις υποθήκης επί ακινήτων κυριότητας της εταιρείας και του πλασματικού ενεχύρου επί...

  27/10 2020

  Παΐρης: Έγκριση τραπεζών για παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας ομολογιακού δανείου

  Η τροποποίηση αφορά την παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α' Σειράς, μέχρι τις 15.12.2020, και των ομολογιών Β' Σειράς, μέχρι τις 28.08.2021.

  08/10 2020

  Παΐρης: Έκτακτη ΓΣ στις 29/10 για τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου

  Η τροποποίηση όρων αφορά το από 08/04/2020 εμπραγμάτως εξασφαλισμένο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο.

  29/09 2020

  Παΐρης: Συζητήσεις με δανείστριες τράπεζες για τροποποίηση των όρων ομολογιακού δανείου

  Οι συζητήσεις αφορούν την παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α' και Β' Σειράς.

  24/07 2020

  Ε. Παΐρης: Παράταση της έκδοσης ομολογιών έως τις 30 Σεπτεμβρίου

  Αφού έλαβε την σχετική έγκριση από τις τράπεζες.