Συνεχης ενημερωση

  03/12 2021

  Βιοτέρ: Βελτίωση εσόδων αλλά διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

  Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στις 144 χιλ. ευρώ από 34 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020.

  03/08 2021

  ΒΙΟΤΕΡ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Η θητεία του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.01.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι μέχρι την 11.01.2027.

  08/04 2021

  Βιοτέρ: Στο 5,034% ανήλθε το ποσοστού του Christian Comair

  Από 3,242% που ήταν προηγουμένως.

  03/02 2021

  Βιοτέρ: Στο 13,814% το ποσοστό της κας Αντωνίας Κατσαρού

  Το 6,845% το κατέχει αμέσως και το 6,969% εμμέσως, μέσω της Proline Consultant.

  29/01 2021

  Το νέο Δ.Σ. της ΒΙΟΤΕΡ

  Με εξαετή θητεία.

  29/01 2021

  ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.