Συνεχης ενημερωση

  18:44 28/08

  AVE: Από 01/09 στο ταμπλό με νέα ονομαστική αξία οι 6.500.000 μετοχές από ΑΜΚ

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μετοχές, θα διατεθούν με νέα ονομαστική αξία στα 0,04 ευρώ έκαστη.

  18:46 31/07

  AVE: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,5 εκατ. αποφάσισε η έκτακτη ΓΣ

  Επιπλέον, αποφασίστηκε η μείωση του του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

  18:50 21/07

  AVE: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του.