Συνεχης ενημερωση

  20:01 26/02

  Alpha Trust: Επιδείνωση οικονομικών μεγεθών το 2020

  Στα 6,51 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών, στα 1,01 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους.

  18:07 08/02

  Alpha Trust: Στις 11/02 η αποκοπή του μερίσματος 0,157 ευρώ ανά μετοχή

  Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 12.02.2021

  30/12 2020

  Alpha Trust: Διανομή μερίσματος 0,157 ευρώ ανά μετοχή

  Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,1578590775 ανά μετοχή αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust.

  15/12 2020

  Alpha Trust: Στα 3,79 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο 2020

  Τα κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε €94 χιλ., από €308,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019, ενώ τα EBITDA σε €106,4 χιλ., έναντι €300,9 χιλ., το εννεάμηνο του 2019.

  22/06 2020

  Alpha Trust - Ανδρομέδα: Επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ ανά μετοχή

  Η Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων αποφάσισε την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου τους.

  18/06 2020

  Alpha Trust: Στα 0,1677 ευρώ ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

  Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η διανομή κερδών συνολικού μικτού ποσού € 100.000 σε εργαζομένους της.

  28/05 2020

  Alpha Trust: Στις 2/6 η αποκοπή του δικαιώματος στο split μετοχών

  Την ίδια ημερομηνία ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία 0,36 ευρώ.

  28/02 2020

  Alpha Trust: Αύξηση 70,47% στα καθαρά κέρδη του ομίλου το 2019

  Ανήλθαν σε 1.640 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 962 χιλ. ευρώ της περσινής χρήσης.

  09/01 2020

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚ: Έκτακτη ΓΣ στις 4/2 για διανομή μερίσματος και ΑΜΚ

  Η έκτακτη Γ.Σ. καλείται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

  09/10 2019

  Alpha Trust: Σύμβουλος διοίκησης ο Νικόλαος Τζανέτος

  Με απόφαση που έλαβε το ΔΣ της εταιρείας στις 8 Οκτωβρίου.

  31/05 2019

  Αlpha Trust: Μέρισμα 0,378 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

  Μεταξύ των θεμάτων που εγκρίθηκαν και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 201.061,38 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.