Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Απρ-2021 08:47

  Όλες οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία στο Δημόσιο

  Όλες οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία στο Δημόσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Τη μονιμοποίηση του ''καθεστώτος'' της τηλεργασίας για όσους δημοσίους υπαλλήλους το επιθυμούν προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο έφερε χθες σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών, κος Μάκης Βορίδης.

  Υπενθυμίζεται πως εδώ και πάνω από ένα χρόνο στο Δημόσιο προβλέπεται ''καθεστώς'' τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του, αλλά μόνο εκτάκτως στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

  Το νομοσχέδιο Βορίδη εισάγει μόνιμους όρους τηλεργασίας, η οποία θα είναι, όμως, προαιρετική, για όσους δημοσίους υπαλλήλους το επιθυμούν. Στο ''καθεστώς'' αυτό θα μπορούν να μπορούν να υπαχθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πλην εκπαιδευτικών.

  Οι τηλ-εργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνους που εργάζονται κανονικά στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. 

  Παράλληλα, η υπηρεσία θα σέβεται την ιδιωτική ζωή τους. Κάθε χρόνο, θα μπορεί κανείς να βγαίνει το πολύ 40 μέρες σε τηλεργασία. Επίσης, κάθε δημόσια υπηρεσία δεν θα μπορεί να βγάζει σε τηλεργασία πάνω από το 25% του προσωπικού της.

  Όποιος υπάλληλος εντάσσεται στο ''καθεστώς” της τηλεργασίας θα τηρεί κανονικά το ωράριο του. Ο τηλεργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται από το σπίτι του ή άλλο σταθερό χώρο. Επίσης, η υπηρεσία θα είναι αρμόδια για τον απαραίτητο εξοπλισμό του τηλεργαζόμενου. Να σημειωθεί, τέλος, πως δύο φορές το χρόνο, κάθε δημόσιας φορέας θα καθορίζει θέσεις εξ αποστάσεως εργασίας.

  Πιο αναλυτικά, οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου Βορίδη προβλέπουν τα ακόλουθα σε σχέση με το μόνιμο ''καθεστώς'' τηλεργασίας στο Δημόσιο:

  Υπάγονται όλοι πλην εκπαιδευτικών

  Υπάγονται οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Εξαιρούνται πάντως του πεδίου εφαρμογής του παρόντος το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Οικειοθελής χαρακτήρας

  Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής χαρακτήρας, δηλαδή έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον φορέα και τον τηλεργαζόμενο.

  Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο.

  Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος ή ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.

  Ίδια δικαιώματα για τηλεργαζόμενους και μη τηλεργαζόμενους

  Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους, όπως ειδικότερα ορίζονται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπου αυτές εφαρμόζονται.

  Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής

  Ο φορέας σέβεται την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζόμενου. Σε περίπτωση που τεθεί οποιοδήποτε είδος συστήματος παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα, να είναι ανάλογο του στόχου που υπηρετεί και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

  ''Πλαφόν'' οι 40 μέρες τηλεργασίας ανά έτος

  Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους.

  Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος μέσα σε διάστημα 3 μηνών.

  Αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους.

  Έως 25% των υπαλλήλων σε εξ αποστάσεως

  Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

  Θα τηρείται το ωράριο

  Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί.

  Από το σπίτι ή σταθερό χώρο εκτός υπηρεσίας η εξ αποστάσεως εργασίας

  Η τηλεργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρετεί και εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης του φορέα

  Η υπηρεσία αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού

  Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφορική υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής "Σταθμός Τηλεργασίας") και συνδράμει στην εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο.

  Εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού.

  Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου.

  Δύο φορές ανά έτος ο καθορισμός των θέσεων τηλεργασίας

  Όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμό θέσεων τηλεργασίας, προβλέπεται πως δύο φορές εντός εκάστου ημερολογιακού έτους, στο τέλος κάθε εξαμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

  Διαβάστε ακόμα:

  * Δημόσιο: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Βορίδη για την τηλεργασία

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ